مطالب اخیر

مطالب اخیر
چه اطلاعاتی را درزمان خرید ویلچر لازم داریم

چه اطلاعاتی را درزمان خرید ویلچر لازم داریم

اطلاعات لازم برای خرید ویلچر :
برای خرید ویلچر وزن وسن و میزان تحرک بیمار از فاکتور های بسیار مهمی هست که در انتخاب ویلچر برای بیمار مهم میباشد

انواع ویلچر: 1- ویلچرهای برقی 2- ویلچرهای غیر برقی ویلچرارتوپدی .ویلچرحمامی " ویلچردو سوپاپ برای افراد سبک وزن و چهار سوپاپ برای افراد سنگین وزن ویلچر تخته خوابشو آلمینیومی برای حمام و...) میباشد.ب . .
- لازم است بدانید حمل ونقل ویلچر وجابجایی آن با خودرو، ویلچرهای ارتوپدی خریداری شود چون چاپایی وزیر دستی ان جدا میشود وراحت داخل صندوق خودرو قرار میگیرد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره تماس بگیرید
تلفن مشاور: آرانی 09101273638

پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین